Zespół Szkół w Dobrzechowie
Polecamy
Parafia Dobrzechów
OSP Dobrzechów
PKS Korona Dobrzechów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Ankieta
Absolwencie jak ci się podoba strona szkoły?

Ładna
Ładna
100% [2 głosy]

Fajna
Fajna
0% [0 głosów]

Podstawowa
Podstawowa
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 2
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.11.12
Nawigacja
Kryteria ocen zachowania
KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW
w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej i I - III Gimnazjum
w Zespole Szkół w DobrzechowieOCENA WZOROWA

- Uczeń ma wszystkie godziny usprawiedliwione, brak spóźnień.
- Uczeń pracuje systematycznie.
- Wykazuje dodatkowe zainteresowania przedmiotami nauczania i zajęciami pozalekcyjnymi
(praca w kółkach, udział w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.).
- Dba o pomoce szkolne, wzorowo prowadzi zeszyty.
- Respektuje wymagania regulaminów szkolnych.
- Dba o swój schludny wygląd (odpowiednie ubranie bez niepotrzebnego nadmiernego odkrycia ciała, bez ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów, makijaży, tatuaży).
- Pomaga słabszym kolegom w nauce.
- Chętnie inicjuje i wypełnia dodatkowe prace na rzecz szkoły, środowiska i kolegów.
- Wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego w klasie, szkole oraz ze wszystkich poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
- Aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
- Godnie zachowuje się w czasie apeli i uroczystości w obecności symboli narodowych i szkolnych.
- Nigdy nie używa obraźliwych określeń i epitetów.
- Stara się zapobiegać i reagować na przejawy agresji.
- Nie ulega nałogom.
- Nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
- Wykazuje się wysoką kulturą bycia we wszystkich sytuacjach na terenie szkoły i poza szkołą.
- Odznacza się uczciwością w postępowaniu z uczniami i nauczycielami.
- Wykazuje się prawdomównością, tolerancją i kulturą słowa wobec nauczycieli, kolegów, wszystkich pracowników szkoły.
- Z szacunkiem odnosi się do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
- Uczeń posiadając w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne ma je zawsze wyłączone na lekcjach i nie korzysta z nich.


OCENA BARDZO DOBRA

- Uczeń ma wszystkie godziny usprawiedliwione, brak spóźnień.
- Uczeń pracuje systematycznie.
- Bierze udział w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
- Respektuje regulaminy szkoły.
- Dba o swój schludny wygląd (odpowiednie ubranie bez niepotrzebnego nadmiernego odkrycia ciała, bez ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów, makijaży, tatuaży).
- Wywiązuje się z obowiązków dyżurnego w klasie i szkole.
- Wypełnia wszystkie polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
- Podejmuje prace społeczne na rzecz klasy, szkoły.
- Wykazuje gotowość do pomocy innym kolegom w nauce.
- Godnie zachowuje się w czasie apeli i uroczystości w obecności symboli narodowych i szkolnych.
- Nie używa obraźliwych określeń i epitetów.
- Reaguje na wszelkie objawy agresji.
- Nie ulega nałogom.
- Nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
- Wykazuje się wysoką kulturą bycia we wszystkich sytuacjach na terenie szkoły i poza szkołą.
- Jest uczciwy w postępowaniu z uczniami i nauczycielami.
- Wykazuje się prawdomównością, tolerancją i kulturą słowa wobec nauczycieli, kolegów, wszystkich pracowników szkoły.
- Z szacunkiem odnosi się do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
- Uczeń posiadając w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne ma je zawsze wyłączone na lekcjach i nie korzysta z nich.


OCENA DOBRA

- Dopuszcza się do 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej i maksymalnie 5 spóźnień.
- Uczeń pracuje systematycznie.
- Dba o pomoce szkolne, prowadzi zeszyty.
- Respektuje wymagania regulaminów szkoły.
- Dba o swój schludny wygląd.
- Spełnia obowiązki dyżurnego klasy i szkoły.
- Wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
- Bierze udział tylko w tych pracach społecznych, które są traktowane jako obowiązkowe.
- Godnie zachowuje się w czasie apeli i uroczystości w obecności symboli narodowych i szkolnych.
- Kultura słowa nie budzi zastrzeżeń.
- Nie ulega żadnym nałogom.
- Nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
- Unika i nie prowokuje bójek i sytuacji konfliktowych.
- Kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły.
- Z szacunkiem odnosi się do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
- Uczeń posiadając w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne jednokrotnie nie wyłącza ich na lekcjach i korzysta z nich.


OCENA POPRAWNA

- Dopuszcza się do 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej i maksymalnie 10 spóźnień.
- Uczeń stara się pracować systematycznie.
- Wykazuje dobrą wolę poprawy zachowania.
- Sporadycznie nie respektuje regulaminów szkolnych.
- Poprawnie zachowuje się na przerwach wobec innych.
- Wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
- Na ogół wykonuje obowiązki dyżurnego w klasie i szkole.
- Godnie zachowuje się w czasie apeli i uroczystości w obecności symboli narodowych i szkolnych.
- Na ogół kultura słowa nie budzi zastrzeżeń.
- Nie ulega nałogom.
- Na ogół nie stwarza sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych dla siebie i innych.
- Nie bierze udziału w bójkach.
- Poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią.
- Szanuje osoby starsze, chore, niepełnosprawne.
- Uczeń posiadając w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne kilkakrotnie nie wyłącza ich na lekcjach i korzysta z nich.


OCENA NIEODPOWIEDNIA

- Dopuszcza się do 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej i maksymalnie 20 spóźnień.
- Uczeń lekceważy polecenia nauczycieli.
- Pracuje niesystematycznie.
- Sporadycznie nie respektuje regulaminów szkolnych.
- Wykazuje brak dyscypliny na lekcjach.
- Niestarannie wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie i szkole.
- Nie bierze udziału w pracach społecznych.
- Niszczy sprzęt i wyposażenie szkoły.
- Wobec symboli narodowych i tradycji szkolnych wykazuje lekceważący stosunek.
- Stosuje wulgarne słownictwo.
- Ubliża kolegom i pracownikom szkoły.
- Sporadycznie ulega nałogom.
- Uczestniczy w bójkach i prowokuje kolegów do złego zachowania.
- Zachowuje się hałaśliwie w sposób nieuzasadniony w czasie przerw.
- Niedbały wygląd, przesadna ekstrawagancja.
- Przyjmuje negatywne wzorce postępowania w miejscach publicznych.
- Nie wykazuje należytego szacunku wobec innych osób.
- Uczeń posiadając w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne wielokrotnie nie wyłącza ich na lekcjach i korzysta z nich.


OCENA NAGANNA

- Uczeń wagaruje i notorycznie się spóźnia.
- Fałszuje usprawiedliwienia.
- Dopisuje i fałszuje oceny.
- Nie wykonuje poleceń nauczycieli.
- Nie wykazuje żadnych zainteresowań nauką i pracą.
- Nie respektuje regulaminów szkolnych.
- Nie chce korzystać z pomocy koleżeńskiej.
- Dokonuje kradzieży i bójek na terenie szkoły i poza nią.
- Psychicznie znęca się nad kolegami i koleżankami oraz nauczycielami i pracownikami szkoły.
- Agresywnie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.
- Dewastuje sprzęt szkolny.
- Lekceważy, ignoruje tradycje szkoły, bezcześci symbole narodowe i szkolne.
- Używa wulgarnych słów.
- Ulega nałogom.
- Prowokuje i stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia, szantażuje kolegów.
- Zachowanie niezgodne z przyjętymi normami ogólnospołecznymi.
- Wykazuje brak szacunku wobec innych osób.
- Uczeń posiadając w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne notorycznie nie wyłączona ich na lekcjach i korzysta z nich.