Zespół Szkół w Dobrzechowie
Polecamy
Parafia Dobrzechów
OSP Dobrzechów
PKS Korona Dobrzechów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Ankieta
Absolwencie jak ci się podoba strona szkoły?

Ładna
Ładna
100% [2 głosy]

Fajna
Fajna
0% [0 głosów]

Podstawowa
Podstawowa
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 2
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.11.12
Nawigacja
Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W DOBRZECHOWIE

Dzieje szkolnictwa w Dobrzechowie rozpoczynają się w drugiej połowie XVI wieku i związane są z powstaniem szkoły parafialnej. Pierwszą informację o jej istnieniu zawierają dokumenty z wizytacji parafii dobrzechowskiej, którą przeprowadził biskup krakowski Jerzy Radziwiłł w 1596 roku. W sprawozdaniach powizytacyjnych możemy przeczytać, że przy kościele istniała szkoła parafialna, której rektor posiadał własny, dobrze urządzony dom z ogrodem. Był opłacany przez proboszcza, a jego wynagrodzenie wynosiło 4 złp 15 groszy. Na użytek uczniów posiadał także osobne książki. W 1598 r. rektorem (nauczycielem) w szkole był Adam Bogusz, a w 1602 r. Jan Varelius. W aktach kościelnych z przeprowadzonych wizytacji informacja o szkole parafialnej pojawiła się jeszcze w 1608 r. Od tego czasu nie ma już o niej już żadnej wzmianki. Zapewne istniała jeszcze w latach następnych, ale prawdopodobnie stopniowo upadała. Nie wspominają o szkole parafialnej sprawozdania z wizytacji biskupów z lat 1678 i 1722, co może świadczyć o tym, że już nie istniała. W relacji proboszcza parafii dobrzechowskiej księdza Ksawerego Jabłonowskiego do władz diecezji przemyskiej z 1814 r. czytamy, że nie ma żadnej szkoły, a tylko organista z własnej pilności uczy kilku chłopców. Uruchomienie na nowo szkoły parafialnej miało miejsce w 1820 roku. Nauczycielem w niej był wówczas ksiądz proboszcz Florian Winkler, a pomocnikiem organista Antoni Januszkiewicz. W roku 1820 na lekcje uczęszczało zaledwie 12 dzieci, ale w następnych latach frekwencja stopniowo wzrastała. W 1855 r. szkoła parafialna została nazwana trywialną tzn. szkołą pospolitą najniższego stopnia. O nauczanie dzieci dbał nie tylko Kościół i księża proboszczowie, ale również przedstawiciele dworu dobrzechowskiego. W kronice szkolnej opisującej XIX–wieczną oświatę w Dobrzechowie możemy przeczytać: „Jest pewne, że od najdawniejszych czasów mieszkańcy Dobrzechowa odczuwali potrzebę kształcenia się, a pierwszymi rzecznikami oświaty ludowej byli Koźmianowie, właściciele Dobrzechowa, gdyż ich córka Maria, późniejsza hrabina Michałowska, z własnej woli uczyła dzieci wiejskie czytać i pisać”. Szkoła w parafii dobrzechowskiej doszła do pełnego rozkwitu za czasów proboszcza ks. Feliksa Buchwalda, który pełnił funkcję nadzorcy szkół w okręgu strzyżowskim. Dzięki Jego staraniom 13 lipca 1858 roku Rząd Krajowy Krakowski zatwierdził szkołę w Dobrzechowie. Do związku szkolnego przyłączono wsie Tułkowice, Kożuchów i Kalembinę. Od roku 1858 rozpoczęła się normalna praca szkoły i jej systematyczny rozwój. W 1859 r. uczęszczało tu 55 uczniów, a cztery lata później już 128. W 1868 roku szkolnictwo w zaborze austriackim przeszło spod władzy kościelnej pod świecką, a kierownictwo nad szkołami objęła Rada Szkolna Krajowa we Lwowie. Szkoła ludowa w Dobrzechowie funkcjonowała na początku jako jednoklasowa, a od 1898 r. dwuklasowa o sześciu oddziałach. Autor „Dziejów Dobrzechowa” Tadeusz Szetela napisał w swej książce: „Dobrzechowska jednoklasowa szkółka ludowa nad podziw dobrze spełniała swoje zadania. Dawała wiadomości wprawdzie niezbyt zasobne, ale trwałe, czyniąc oświatę ludu powszechną”. Pierwszym kierownikiem szkoły ludowej był Andrzej Jakiel, a kolejnym Paweł Zduń. Na przełomie XIX i XX wieku (w latach 1896 - 1913) funkcję kierownika pełnił Franciszek Świstak, który wraz z mieszkańcami wsi doprowadził do wybudowania w 1903 roku nowego gmachu szkolnego o dwóch salach lekcyjnych. W latach pierwszej wojny światowej w budynku często kwaterowały wojska, co zakłócało normalne funkcjonowanie placówki. W tym trudnym czasie kierownikiem szkoły był Jan Szczepanik. W okresie międzywojennym publiczna szkoła powszechna w Dobrzechowie była organizacyjnie od 1927 roku była jednostką trzyklasową pierwszego stopnia, a od 1937 r. trzyklasową drugiego stopnia i posiadała sześć, a nawet siedem oddziałów. W roku szkolnym 1938/39 ogółem uczyło się w niej 219 uczniów, w tym 111 z Dobrzechowa. Zajęcia odbywały się w dwóch salach szkolnych i jednej w domu gminnym. W szkole pracowało trzech nauczycieli, w tym jej kierownik Kazimierz Wójtowicz. W 1939 r. w związku z wybuchem drugiej wojny światowej zajęcia w szkole dobrzechowskiej rozpoczęły się dopiero na początku listopada. W lutym 1940 r. tutejsze grono nauczycielskie zostało przez niemieckie władze okupacyjne przeniesione do innych placówek. Do szkoły w Dobrzechowie na stanowisko kierownika przydzielono Kazimierza Kazienkę. Poprzedni kierownik Kazimierz Wójtowicz, dzięki staraniom dobrzechowian, wrócił po roku i pracował jako nauczyciel, a od września 1944 r. objął znów funkcję kierownika szkoły. W czasie wojny, obok oficjalnego nauczania, nadzorowanego przez władze niemieckie, nauczyciele w Dobrzechowie prowadzili również tajne nauczanie. W roku szkolnym 1945/46 placówka w Dobrzechowie stała się pełną 7-klasową szkołą III stopnia organizacyjnego. W 1948 r. stanowisko jej kierownika objął Bronisław Wesołowski i w tym samym roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Teren pod budowę zakupiony przez wieś został już przed wybuchem wojny. Prace rozpoczęto i kontynuowano ze składek mieszkańców oraz dzięki ich pracy społecznej. Po kilku latach starań kierownika szkoły, dopiero w trzecim roku budowy szkoły, z pomocą społeczeństwu Dobrzechowa przyszło państwo, przydzielając środki finansowe. 31 sierpnia 1952 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej szkoły z ośmioma salami lekcyjnymi. W kronice szkolnej możemy przeczytać: „Członkowie Komitetu Budowy Szkoły Józef Łojek (przewodniczący) i Teofil Dziadek zawiesili na frontowej ścianie szyld z napisem: Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Podstawowego w Dobrzechowie”. Ta placówka była jedną z pierwszych szkół wybudowanych w Polsce po wojnie. W roku szkolnym 1966/67, w związku z reformą kształcenia i wychowania w Polsce, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie wprowadziła 8-klasowe nauczanie. W roku 1966 w Polsce świętowano Tysiąclecie Państwa Polskiego. Wkładem wsi w obchody rocznicy było m.in. rozpoczęcie rozbudowy szkoły. Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem Kazimierza Wojtunia pełnił równocześnie funkcję Komitetu Rozbudowy Szkoły. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, wsparciu komitetu opiekuńczego szkoły przy Zakładach Ceramiki Budowlanej w Dobrzechowie, pomocy wojska i środkom finansowym państwa 23 sierpnia 1968 r. uroczyście oddano do użytku nową część szkoły, w której mieściła się m.in. sala gimnastyczna. W roku szkolnym 1973/74 miały miejsce obchody 200. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. W grudniu 1973 r. Szkole Podstawowej w Dobrzechowie nadano imię Hugona Kołłątaja – reformatora szkolnictwa i wielkiego patrioty. 9 czerwca 1974 r. odbyła się w szkole uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i portretu Hugona Kołłątaja oraz przekazania szkole sztandaru, na którym widnieje hasło: „Zawsze z myślą o Tobie, Ojczyzno”. W marcu 1974 r., po 26 latach kierowania szkołą dobrzechowską, Bronisław Wesołowski przeszedł na emeryturę. Przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora pełnił nauczyciel szkoły Jan Przybyła. Od 1 września 1974 r. funkcję dyrektora objął Tadeusz Śliwa, który kierował szkołą do przejścia na emeryturę w 1991 r. Dbał on o placówkę, modernizując ją i wyposażając w pomoce dydaktyczne. Był mocno zaangażowany w życie społeczne wsi, współtworzył i kierował Towarzystwem Przyjaciół Dobrzechowa. 1 września 1991 r. dyrektorem szkoły został Wiesław Złotek, który unowocześniał wyposażenie, prowadził remonty budynku i dbał o rozwój placówki. W listopadzie 1998 r., w związku z objęciem przez Wiesława Złotka funkcji zastępcy burmistrza Gminy i Miasta Strzyżów, obowiązki dyrektora powierzono Marii Kłęczek. Na wiosnę 1999 r. rozpoczęła się w Polsce kolejna reforma oświaty. W Dobrzechowie został utworzony Zespół Szkół, składający się z sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum, którymi kierowała pani dyrektor Urszula Sosin. Od 1 września 2003 r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół pełni Jacek Grodzki, natomiast 1.09.2010 r. w skład jednostki oświatowej weszło jeszcze Przedszkole Publiczne w Dobrzechowie. Mury dobrzechowskiej szkoły opuściły rzesze absolwentów, dobrze przygotowanych do dalszej edukacji, przyszłej pracy i życia w społeczeństwie. W historię szkoły wpisało się wielu nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do jej rozwoju. Dyrektorzy szkoły w Dobrzechowie Imię i nazwisko dyrektora (kierownika) > Lata pełnienia funkcji

Andrzej Jakiel > 1868 – 1887

Paweł Zduń > 1887 – 1896

Franciszek Świstak > 1896 – 1913

Jan Szczepanik > 1914 – 1927

Kazimierz Wójtowicz > 1927 – 1940, 1944 – 1948

Kazimierz Kazienko > 1940 – 1944

Bronisław Wesołowski > 1948 – 1973

Jan Przybyła > 1973 – 1974

Tadeusz Śliwa > 1974 – 1991

Wiesław Złotek > 1991 – 1998

Maria Kłęczek > 1998 – 1999

Urszula Sosin > 1999 – 2003

Jacek Grodzki >2003 –